MODALITATEA DE DESFȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET                         FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

 

DESCHIDEREA OFICIALĂ

A ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022

ARE LOC LUNI, 04.10.2021, ORA 12.00ÎN FORMAT ON-LINE.

LINK-UL DE ACCES PENTRU CONCTARE LA
VIDEOCONFERINȚĂ VA FI TRIMIS PE
ADRESELE DE E-MAIL ALE STUDENȚILOR.

 

 MODALITATEA DE DESFȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

 Pentru anul universitar 2021-2022 activitățile didactice se vor desfășura în format mixt, cu respectarea regulilor de protecție epidemiologică prevăzute de legislația în vigoare, astfel:

  • Cursurile și seminariile în format on-line
  • Lucrările practice în format față în față (cu respectarea grupei de apartenență)

În orarul pentru fiecare program, respectiv an de studiu se va preciza formatul fiecărei discipline, cât și locul de desfășurare.

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

 b). Prin transfer bancar în unul din conturile:

      - RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 – Raiffeisen Bank

      - RO27 RNCB 0090 0136 1740 0001 – Banca Comercială Română

Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). Cu cardul prin POS la casieriile Universitatii Spiru Haret.

d). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

e). În numerar la ghișeele băncii Raiffeisen. Cei care aleg această modalitate de plată trebuie sa depună suplimentar suma de 15 lei, care reprezintă comisionul bancar retinut de bancă direct din suma depusă, în caz contrar vor rămâne cu restante la taxe.

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE

Vă informăm că aveţi posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină şi prin modulul de plăţi online integrat în UMS.
Plăţile online se pot efectua astfel accesând situația școlară la adresa:
 
 
Referitor la plata celor 4 tranşe de studii conform contractului semnat la începerea anului şcolar privind plata acestora, la termenele prevăzute, menţionăm că plăţile în sistem bancar şi P.O.S se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii şi apar în extrasul de cont. Vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR - FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI

Programului guvernamental ''INVESTEŞTE ÎN TINE''

CEC Bank acordă studenţilor şi masteranzilor credite fără dobândă, garantate de stat, prin programul guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE” implementat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50 din 21.06.2018

Credite de studii fara dobanda pentru studenti si masteranzi_2019

Norma aplicare OUG 50 din 2018

OUG_50_din_2018

LOCALIZARE BAZĂ SPORTIVĂ SPIRU HARET

Ashampoo Snap 2018.02.20 11h48m49s 002 Chrome Legacy Window 

 https://www.premiumwellness.ro/terenuri.php

Facebook EFS USH

sigla efs ush f

Audiențe Conducere

AUDIENTE CONDUCERE

 

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA SI ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA.

Pentru mai multe detalii accesati site-ul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) - dppd.spiruharet.ro

Admitere 2021

 ADMITERE 2021

TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE CONFORM HG. 739/2020

 

ADMITERE STUDII DE LICENTA   ADMITERE STUDII DE MASTERAT

 REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021_EFS

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021_KMS

 

 REZULTATE ADMITERE IULIE 2021_EFS

 REZULTATE ADMITERE IULIE 2021_KMS

------------------------------------------------

 

CICLUL I – STUDII  UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

DOMENIUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT      

Educaţie fizică şi sportivăIF Acreditat conform HG nr. 739/2020 -  150 de locuri. Taxa anuală 5200 lei

 

DOMENIUL KINETOTERAPIE                   

Kinetoterapie şi motricitate specialăIF  Acreditat conform HG nr. 739/2020  – 150  locuri. Taxa anuală 5200 lei

 

PERIOADA 1 IUNIE – 28 IULIE 2021 – ÎNSCRIERI

                      30 IULIE -  AFIŞAREA REZULTATELOR

PERIOADA 16 AUGUST – 22  SEPTEMBRIE 2021 – ÎNSCRIERI

                      24 SEPTEMBRIE - AFIŞAREA REZULTATELOR

 

TAXA DE ÎNSCRIERE 150 LEI

 

Staţia de metrou:  Apărătorii Patriei                

R.A.T.B.  liniile 102, 232 staţia  Apărătorii Patriei

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

LA STUDII DE LICENŢĂ

 

– diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţă în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru).

 Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; în situaţia interconectării la sistemul informatic SIIIR nu se mai impune prezentarea adeverinţei de absolvire.

– certificatul de naştere, în copie;

– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie;

– adeverinţă medicală cu specificaţia  „apt pentru efort fizic”;

– copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;

– 3 fotografii 3/4;

– copie de pe diploma de bacalaureat pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);

– un dosar plic.

CONCURSUL DE ADMITERE ESTE FORMAT DIN

Pentru programul Educaţie fizică şi sportivă IF

Admiterea se face pe bază de dosar în ordinea descrescătoare a mediei generale a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.
  2. 2. Media celor patru ani de studii de liceu.

 

Pentru programul Kinetoterapie şi motricitate specială IF

Admiterea se face pe bază de dosar în ordinea descrescătoare a mediei generale a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. 3. Nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.
  2. 4. Media celor patru ani de studii de liceu.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 REZULTATE ADMITERE 27 SEPTEMBRIE 2021_MASTER EFAS

REZULTATE ADMITERE 27 SEPTEMBRIE 2021_MASTER KAL

 

 REZULTATE ADMITERE IULIE 2021 EFAS 

 REZULTATE ADMITERE IULIE 2021 KAL 

------------------------------------------------

 

CICLUL II – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

DOMENIUL ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE

Educaţie fizică şi antrenament sportivIF Acreditat conform HG 738/2020 Taxa anuală 5800 lei

Kinetoterapia în afecţiunile locomotoriiIF Acreditat conform HG 738/2020 Taxa anuală 5800 lei

Numărul locurilor la cele două programe este de 100.

 

 

PERIOADA 1 IUNIE – 27 IULIE 2021 – ÎNSCRIERI

                      29 IULIE -  AFIŞAREA REZULTATELOR

PERIOADA 16 AUGUST – 24 SEPTEMBRIE 2021 – ÎNSCRIERI

                      27 SEPTEMBRIE - AFIŞAREA REZULTATELOR

 

TAXA DE ÎNSCRIERE 150 LEI

 

Staţia de metrou:  Apărătorii Patriei                

R.A.T.B.  liniile 102, 232 staţia  Apărătorii Patriei

 

DOCUMENTE NECESARE  PENTRU ÎNSCRIERE

LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

Pentru înscrierea la admitere, candidatul depune un dosar care cuprinde următoarele acte:

- cerere tip de înscriere la admitere;

- diploma de licenţă (în original) sau adeverinţă de promovare a examenului de licenţă pentru promoţia curentă;

- foaie matricolă/supliment la diploma (copie)  pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoanele cu atribuţii de secretariat;

- diploma de bacalaureat (copie) pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoanele cu atribuţii de secretariat;

- curriculum vitae;

- certificat de naştere (copie);

- certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);

- copie a buletinului/cărţii de identitate;

- adeverinţă medicală cu specificaţia  „apt pentru efort fizic”;

- 3 fotografii 3/4.

- un dosar plic.

 

Admiterea la studiile universitare de master constă în:

Admiterea la studiile universitare de master se face pe bază de dosar în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a celor trei sau patru ani de studii de licenţă.

În caz de egalitate, departajarea se face luând în calcul media aritmetică între examenul de licenţă şi media celor 3 sau 4 ani de studii.

La programul de studii universitare de master Educaţie fizică şi antrenament sportiv sunt admişi candidaţii la următoarele ramuri sportive: atletism, baschet, fotbal, gimnastică, handbal, înot, tenis şi volei.

 

 

 2021-fluturas-efs2021_1.jpg

2021-fluturas-efs2021_2.jpg

 

Autentificarea pe site-ul facultății

autentificare ssub

Misiunea Facultatii

MISIUNEA FACULTĂŢII
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haret are misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică şi îşi asumărolul fundamental în formarea specialiştilor în domeniul de studii de licenţă, Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie în acord cu cerinţele, prezente şi de perspectivă, formulate de societatea româneascăîn continuăevoluţie către valorile europene recunoscute. Misiunea asumatăse adreseazăabsolvenţilor învăţământului

Citește mai mult:Misiunea Facultatii