PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Domeniul de licență: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT cu programul:

 EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ curs cu frecvenţă (IF)

Durata studiilor: 3 ani / 6 semestre

Total Credite (ECTS): 180

150 de locuri

Program de studii acreditat – H.G. 978/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 781,

din 05 august 2022 – Anexa nr. 3 la H.G. nr. 433/2022

Misiunea didactică de formare a specialiștilor în domeniul Educație Fizică și Sport are în

vedere atât formarea profesională prin studii de licență, cât și formarea continuă prin studii

universitate de masterat și, în perspectivă, de doctorat. Deci, prin misiunea didactică, Facultatea de

Educaţie Fizică şi Sport își asumă rolul fundamental de a forma competenţele şi abilităţile necesare

viitorilor specialişti ai sportului, sportului de performanţă şi de înaltă performanţă, în acord cu

cerințele prezente și de perspectivă, formulate în spaţiul românesc, în Uniunea Europeană şi în

afara spaţiului comunitar.

Profesiile ce pot fi îmbrăţişate de absolvenţii acestui program de studii sunt specificate în

Cod COR/ISCO-08, respectiv grupa 233: 2330 profesor în învăţământul secundar; 233002 profesor

în învăţământul gimnazial; 2341 profesor în invatamantul primar etc. Totodată, absolvenții

programului de studii de licență EFS pot practica profesia de „profesor”, instructor sportiv,

preparator sportiv, secretar federaţie, impresar sportiv, conducător de instituţii de profil sportiv.

Domeniul de licență: KINETOTERAPIE cu programul:

 KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ curs cu frecvenţă (IF).

Durata studiilor: 3 ani / 6 semestre

Total Credite (ECTS): 180

150 de locuri

Program de studii acreditat – H.G. 978/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 781,

din 05 august 2022 – Anexa nr. 3 la H.G. nr. 433/2022

În cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport se poate obţine diplomă de licenţă în

kinetoterapie prin parcurgerea programului de studii Kinetoterapie şi motricitate specială.

În conformitate cu prevederile R.N.C.I.S., C.O.R. şi CA.E.N., Facultatea de Educație Fizică

şi Sport, prin programul de studii de licență Kinetoterapie și motricitate specială pregăteşte

specialişti pentru activităţi din Grupa majoră 2 – Specialişti în diverse domenii de activitate,

Subgrupa majoră 22 – specialiști în domeniul sănătății, 2264 – Fizioterapeuți, 226405

Kinetoterapeut.

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Domeniul de master: ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE cu programele de

studii:

 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ANTRENAMENT SPORTIV

 KINETOTERAPIA ÎN AFECȚIUNILE LOCOMOTORII

Durata studiilor: 2 ani / 4 semestre

Total Credite (ECTS): 120

Numărul locurilor la cele două programe este de 100

Program de studii acreditat– H.G. 979/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 782,

din 05 august 2022; Anexa nr. 2 la H.G. nr. 979/2022

Deci, misiunea Facultăţii pentru programele de master, este dezvoltarea competenţelor şi

acumularea de cunoştinţe aprofundate şi de sinteză asociate domeniului Știința Sportului și

Educației Fizice la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti în domeniu.

Misiunea masterului Educație fizică și antrenament sportiv este de a forma competenţele

necesare exercitării profesiei de specialist în educație fizică și în sportul de performanță. În afara

diplomei de licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport, se poate obţine carnetul de antrenor în urma

parcurgerii cursurilor de specializare aprofundate în diferite ramuri sportive.

Formarea profesională în cadrul programului de masterat Kinetoterapia în afecţiunile

locomotorii are ca misiune didactică formarea competenţelor profesionale și transversale necesare

în recuperare prin utilizarea mijlocului principal de acţiune, respectiv exerciţiul fizic.

Prin misiunea didactică, Facultatea își asumă rolul fundamental de a forma specialiști, în

acord cu cerințele şi exigenţele formulate de societatea românească, de comunitatea europeană.

Deci, obiectivele impuse de misiunea specifică se materializează în conținuturile

învățământului și cercetării științifice.

Misiunea de cercetare științifică presupune promovarea cercetărilor fundamentale și

aplicative în domeniul menționat anterior, a studiilor și proiectelor interdisciplinare asimilate

cercetării științifice. Este evident că Facultatea de Educație Fizică şi Sport îşi asumă ca misiune

responsabilitatea publică cu privire la calitatea educaţiei furnizate, performanţa cercetării ştiinţifice

şi serviciile furnizate comunităţii.