UNIVERSITATEA SPIRU HARET, FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (Instituţie de învăţământ superior acreditată prin Legea 443/5 iulie 2002) organizează cursuri în:

Domeniul de licență: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT cu programele de studii:

- EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ curs cu frecvenţă (IF) 

Domeniul KINETOTERAPIE cu programul:

- KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ curs cu frecvenţă (IF).

Domeniul de studii universitare de master: ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE cu programele de studii:

- EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ANTRENAMENT SPORTIV

- KINETOTERAPIA ÎN AFECȚIUNILE LOCOMOTORII

-Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Spiru Haret beneficiază de condiţii optime pentru desfăşurarea procesului didactic, într-un sediu modern și o bază sportivă adecvată.