Cercetare FEFS

Centre de cercetare
Strategia Centrului de Cercetari FEFS USH download
Statutul centrului download
Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii
FEFS_Strategia de cercetare 2014- 2020                                                                                    download
Planul anual de cercetare al facultăţii

Plan Cercetare 2017

Plan Cercetare 2018

download

download

Rapoartele de evaluare a cercetării ştiinţifice în cadrul facultăţii

Raport cercetare 2016

Raport cercetare 2017       

download

download

Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor
Colaborari cu alte institutii download
Articole BDI, publicate ca rezultat al cercetării ştiinţifice in cadrul facultăţi

Reviste ISI si BDI 

Reviste_BDI_2017

Reviste_ISI_2017

download

download

download

Articole apărute în reviste cotate CNCSIS sau echivalente

Sesiunile ştiinţifice în cadrul facultăţii
1. Universitatea Spiru Haret împreună cu Future Academy, în perioada 9-11 mai 2018, la sediul Facultății de Educației Fizică și Sport, încearcă să ofere o oportunitate pentru toți membrii comunității academice, din domeniile educatiei fizice, sportului și psihologiei, de a interacționa și de a împărtăși rezultatele cercetărilor în prezentări, rezumate și lucrări complete, la cea de-a doua Conferință internațională ICSEP! 
Studiile icSEP vor fi publicate în Proceedings of European Social & Behavioral Sciences EpSBS e-ISSN: 2537-1330, urmând ca apoi s fie indexate în ISI Thomson Reuters
Vă asteptăm cu drag!
 
2. Sesiunea stiintifică a studentilor și masteranzlior, organizată de Facultatea de Educatie Fizica si Sport în luna mai 2018

ICSEP 2017

CONFERINȚĂ 2016

CONFERINȚĂ 2017

Program Conferinta USH-Craiova 2017

download

download

download

 

 
Participari conferinte

Participari conferinte 2016

Participari conferinte 2017  

download

download