Comisii FEFS

Comisii - Facultatea de Educație Fizică și Sport

Consiliul facultatii

Comisa de evaluare si asigurarea calitatii

Comisie audit