CONSILIUL FACULTATII

Conf. univ. dr. Cojocaru Marilena – Decan

Conf.univ.dr. Gheorghe Daniel - Director de departament

Lector univ. dr. Jianu Anca – Prodecan

Lector univ. dr. Alexandrescu Lygia Ulpiana – Membru

Lector univ.dr. Ivan Paula – Membru

Student anul II Ahmed Roxana Maria – Programul Kinetoterapie și motricitate specială - Membru

Student anul II Duzgun Denisa Fidan – Programul Educatie fizică și sportivă - Membru