Director Departament:
Conf.univ.dr. Cojocaru Marilena

Membri în Consiliul Facultății:
1. Prof. univ. dr. Niculescu Georgeta
2. Prof. univ. dr. Sabău Elena
3. Conf. univ. dr. Cojocaru Marilena
4. Duculescu Denisa
5. Şarpe Constantin

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf. univ. dr. Cojocaru Marilena
2. Lector univ.dr. Buţu Ioana Maria
3. Lector univ.dr. Gheorghe Ioana