CONSILIUL FACULTATII

Anul universitar 2023 - 2024

Conf. univ. dr. Cojocaru Marilena – decan

Conf. univ. dr. Jianu Anca – prodecan

Conf.univ.dr. Gheorghe Daniel - director de departament

Conf.univ.dr. Păun Gheorghe Dan – membru

Lector univ. dr. Alexandrescu Lygia Ulpiana – membru

Student anul III Ahmed Roxana Maria – Programul Kinetoterapie și motricitate specială - membru

Student anul III Duzgun Denisa Fidan – Programul Educatie fizică și sportivă - membru