Cercetare FEFS

Centre de cercetare
Strategia Centrului de Cercetari FEFS USH download
Statutul centrului download
Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii
FEFS_Strategia de cercetare 2014- 2020                                                                                    download
Planul anual de cercetare al facultăţii
Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor
Colaborari cu alte institutii download
Articole BDI, publicate ca rezultat al cercetării ştiinţifice in cadrul facultăţi
 

Articole apărute în reviste cotate CNCSIS sau echivalente

Sesiunile ştiinţifice în cadrul facultăţii
 
 
1.Universitatea Spiru Haret împreună cu Future Academy, în perioada 02-03 mai 2019, la sediul Facultății de Educației Fizică și Sport, încearcă să ofere o oportunitate pentru toți membrii comunității academice, din domeniile educatiei fizice, sportului și psihologiei, de a interacționa și de a împărtăși rezultatele cercetărilor în prezentări, rezumate și lucrări complete, la cea de-a treia Conferință internațională ICSEP! 
Studiile icSEP vor fi publicate în  The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS) și în The Journal of Multidisciplinary Sciences EjMS, urmând ca apoi să fie indexate în Web of Science WOS Clarivate ISI Citation Index Proceedings Index (ISI CPCI)!
   
 
 
Participari conferinte

Participari conferinte