Misiunea Facultatii

MISIUNEA FACULTĂŢII
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haret are misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică şi îşi asumărolul fundamental în formarea specialiştilor în domeniul de studii de licenţă, Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie în acord cu cerinţele, prezente şi de perspectivă, formulate de societatea româneascăîn continuăevoluţie către valorile europene recunoscute. Misiunea asumatăse adreseazăabsolvenţilor învăţământului

Citește mai departe: Misiunea Facultatii

Facultate

Facultate

Anunț pentru toți studenții facultății

INTRODUCERE
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este una dintre cele 15 de facultăţi din cadrul Universităţii Spiru Haret, acreditatăprin Legea nr. 443 din 5 Iulie 2002. Ca instituţie de învăţământ privat, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se integreazăîn tradiţia naţională a învăţământului academic de educaţie fizică şi sport.
Oferta educaţionalăpe care Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport o pune în faţa tinerilor, strategia formării iniţiale şi continue a acestora, condiţiile de studiu, de integrare rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor, au constituit un imbold pentru tinerii dornici săstudieze la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haret.