Grupe Kineto

GRUPE STUDENTI Kinetoterapie 2017-2018
Grupe an I Kinetoterapie download
Grupe an II Kinetoterapie download
Grupe an III Kinetoterapie download

Orar Kinetoterapie

ORAR -  SEMESTRUL I – modul I
Kinetoterapie-an I Descarcă
Kinetoterapie -an II Descarcă
Kinetoterapie-an III Descarcă