Cercetare FEFS

Centre de cercetare
Strategia Centrului de Cercetari FEFS USH download
Statutul centrului download
Strategia de cercetare ştiinţifică a facultăţii
FEFS_Strategia de cercetare 2014- 2020                                                                                    download
Planul anual de cercetare al facultăţii

Plan Cercetare 2017

download

Rapoartele de evaluare a cercetării ştiinţifice în cadrul facultăţii

Raport cercetare 2016

download

Instituţii din ţară şi din străinătate cu care facultatea colaborează în cadrul contractelor
Colaborari cu alte institutii download
Articole BDI, publicate ca rezultat al cercetării ştiinţifice in cadrul facultăţi

Reviste ISI si BDI 

download

Articole apărute în reviste cotate CNCSIS sau echivalente

Sesiunile ştiinţifice în cadrul facultăţii

ICSEP 2017

CONFERINȚĂ 2016

CONFERINȚĂ 2017

Program Conferinta USH-Craiova 2017

download

download

download

 
Participari conferinte
Participari conferinte 2016  
download