ADMITERE 2018

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

LICENTA

       PERIOADA 2 IULIE – 27 IULIE 2018 – ÎNSCRIERI
         30 IULIE -  SUSŢINEREA PROBEI PRACTICE  (TRASEU APLICATIV)
         31 IULIE -  AFIŞAREA REZULTATELOR

       PERIOADA 13 AUGUST – 14  SEPTEMBRIE 2018 – ÎNSCRIERI
         17 SEPTEMBRIE - SUSŢINEREA PROBEI PRACTICE  (TRASEU APLICATIV)
         18 SEPTEMBRIE - AFIŞAREA REZULTATELOR

 

Declar, pe proprie răspundere, cunoscând consecințele juridice ale declarațiilor nesincere, că informațiile aferente sunt corecte și reale.
Am luat cunoștință că:
Înscrierea- preînscrierea on-line se realizează în perioada 15.01-29.06.2018.
Candidaţii care utilizează formularul de înscriere/preînscriere on-line sunt scutiţi de plata taxei de înscriere-preînscriere, dacă s-au înscris până la data de 29.06.2018.
Candidaţii care se înscriu on-line vor prezenta la secretariatele facultăţilor, până la 27 iulie 2018, documentele necesare pentru înscriere.

MASTER

       PERIOADA 2 IULIE – 28 IULIE 2018 – ÎNSCRIERI
         31 IULIE - SUSŢINEREA ADMITERII
         1 AUGUST -  AFIŞAREA REZULTATELOR

       PERIOADA 13 AUGUST – 15 SEPTEMBRIE 2018 – ÎNSCRIERI
         18 SEPTEMBRIE – SUSŢINEREA ADMITERII
         19 SEPTEMBRIE - AFIŞAREA REZULTATELOR

Declar, pe proprie răspundere, cunoscând consecințele juridice ale declarațiilor nesincere, că informațiile aferente sunt corecte și reale.
Am luat cunoștință că:
Înscrierea- preînscrierea on-line se realizează în perioada 15.01-29.06.2018.
Candidaţii care utilizează formularul de înscriere/preînscriere on-line sunt scutiţi de plata taxei de înscriere-preînscriere, dacă s-au înscris până la data de 29.06.2018.
Candidaţii care se înscriu on-line vor prezenta la secretariatele facultăţilor, până la 28 iulie 2018, documentele necesare pentru înscriere.


Fluturas admitere 2018

Informaţii privind admiterea la studii universitare de licenţă 2018-2019

Traseu aplicativ

Admitere parcurs aplicativ penalizari