INTRODUCERE
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este una dintre cele 15 de facultăţi din cadrul Universităţii Spiru Haret, acreditatăprin Legea nr. 443 din 5 Iulie 2002. Ca instituţie de învăţământ privat, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se integreazăîn tradiţia naţională a învăţământului academic de educaţie fizică şi sport.
Oferta educaţionalăpe care Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport o pune în faţa tinerilor, strategia formării iniţiale şi continue a acestora, condiţiile de studiu, de integrare rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor, au constituit un imbold pentru tinerii dornici săstudieze la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haret.